Norske lesber bisex

En åpenbar forklaring på forhøyet selvmordsrisiko blant homofile unge kan dermed ligge i et forhøyet nivå av allmenne risikofaktorer. Det skulle i så fall innebære at det i tillegg til allmenne faktorer er spesielle forhold ved det å være homofil som virker direkte på selvmordsrisikoen, og at homoseksuell orientering er en uavhengig risikofaktor for selvmordsforsøk. I sin modell av sammenhengen mellom seksuell orientering og selvmordsforsøk fig 1 hevder Garofalo og medarbeidere at vi må regne med at det både er en indirekte og en direkte, uavhengig effekt av seksuell orientering på selvmordsforsøk 9.

Figur 1   Begrepsmessig modell av sammenhengen mellom seksuell orientering og selvmordsforsøk 9. I motsetning til store populasjonsbaserte studier vil studier gjort i rene utvalg av homofile og lesbiske ungdommer gi større mulighet til å avdekke risikofaktorer som er helt spesifikt knyttet til homofile ungdommers spesielle situasjon.

Disse studiene dokumenterer den negative betydningen av bevissthet om homoseksuell tiltrekning i svært ung alder 15 — 18 , psykososialt stress relatert til å fortelle det til familie og venner 19 , negative holdninger til homoseksualitet i familien og hos andre viktige nærpersoner 16 og voldelig viktimisering relatert til homoseksuell orientering I de refererte ikke-representative studiene er det imidlertid i mindre grad kontrollert for allmenne risikofaktorer for selvmordsforsøk.

Personlighetsforstyrrelser er en viktig risikofaktor for selvmord. Vi må derfor også holde mulighetene åpne for en mulig omvendt kausalitet, hvor unge mennesker med psykiatriske forstyrrelser også har en tilbøyelighet til å oppleve homoseksuell tiltrekning og kontakt.

Det er imidlertid ikke påvist høyere forekomst av psykiatrisk sykelighet i utvalg av homofile Det er også mulig at livsstilsvalg som gjøres av homofile ungdommer utsetter dem for større risiko for ugunstige og negative livserfaringer og stressfaktorer, noe som igjen øker risikoen for dårlig mental helse, uavhengig av en homoseksuell orientering.

Foreløpig finnes ikke studier med en design som gjør det mulig å avgjøre forholdet mellom bakgrunnsfaktorer, ulike aspekter ved identitetsutvikling hos homofile og andre allmenne risikofaktorer.

Store representative datasett med et bredt spekter av mulige uavhengige variabler og gode spørsmål om seksuell orientering vil kunne gjøre dette mulig. Vel så viktig er studier av grupper av homofile som kan avdekke hvilke særegne faktorer som har betydning for risikoen for selvmordsforsøk. De populasjonsbaserte undersøkelsene viste at homofil ungdom hadde høyere nivå av depresjon, angst, viktimisering og rusmiddelbruk. Studiene identifiserer dermed en sårbar gruppe i ungdomsbefolkningen med høy risiko for selvmordsforsøk.

Siden generelle selvmordspreventive tiltak i enkelte tilfeller har vist seg å være uten effekt eller å ha paradoksale effekter 5 , bør det satses på kunnskapsbasert innsats og tiltak rettet mot ungdom som strever med å etablere en homofil identitet og et støttende sosialt nettverk Slik innsats kan imidlertid være basert i tiltak rettet mot sårbare ungdommer generelt, men kunnskapen om homofiles særegne situasjon bør økes for å kunne yte best mulig hjelp.

Allmennpreventive hjelpetiltak som tar sikte på å redusere nivået av de generelle riskofaktorene vil også kunne være viktig. Årsaken til dette antas å kunne være svakere mestringsferdigheter i tidlige ungdomsår i en situasjon der individet er stilt overfor større påkjenninger knyttet til identitetsutvikling og pubertet sammenliknet med heterofile ungdommer 22, En konsekvens av dette må være at opplysning og tilbud om hjelp til homofil ungdom må komme inn ved langt tidligere alder enn hva som har vært vanlig til nå, kanskje helt ned i 12 — årsalderen.

Ungdom som blir klar over sin seksuelle orientering i så ung alder, og det er først og fremst gutter, er få, men de er desto mer sårbare. Urovekkende i denne sammenheng var også dokumentasjonen av at unge homofile har et høyere forbruk enn heterofile unge av rusmidler som alkohol og illegale stoffer. I stor grad har homofiles og lesbiskes treffsteder vært barer, nattklubber, restauranter og kafeer i bykjernen.

I forebyggende sammenheng blir det viktig å kunne tilby unge homofile under myndighetsalder egne møtesteder der de kan ha sosialt samvær på egne premisser, utenfor et voksent feste- og sjekkemiljø.

Studiene viste også at mange unge homofile opplevde psykososialt stress, trakassering og viktimisering som følge av at personer i deres omgivelser visste om og vurderte deres seksuelle orientering negativt. Det er et langt lerret å bleke å skulle endre holdningene i befolkningen for å oppnå en forebyggende effekt i forhold til homofile ungdommer og selvmordsrisiko. Likevel er det svært viktig å arbeide for å endre holdninger i den allmenne ungdomspopulasjonen. Ungdom i 13 — årsalderen ser ut til å være mer avvisende til homoseksualitet enn eldre ungdom K.

Ungdom i tidlige tenår fremviser liten toleranse i forhold til avvik når det gjelder klesdrakt, holdninger og atferd 23 , noe som igjen kan øke stresset knyttet til å bli klar over sin homoseksuelle orientering i svært ung alder.

Selvbevissthet og egosentrisme, i form av et forestilt publikum imaginary audience 24 , er også på topp i de tidlige tenårene. For unge homofile som strever med sin seksuelle identitet kan det publikum som gruppen av jevnaldrende utgjør, oppfattes som særlig fiendtlig, og de jevnaldrende kan dermed bidra ytterligere til at denne perioden oppleves som spesielt vanskelig.

Do well-documented studies based on community samples corroborate previous findings from non-representative samples which indicate a higher risk of suicide attempt among gays, lesbians and bisexuals GLB during adolescence? A review of several recent well-documented, non-European studies of attempted suicide comparing representative samples of GLB young people with heterosexuals.

The life prevalence of attempted suicide among GLBs in the studies reviewed range from This indicates that the risk of suicide attempts among GLBs is two to six times higher than among heterosexuals. The studies also document higher levels of general risk factors for suicide attempts among GLBs.

Future studies should examine whether the higher rate of suicide attempts among GLBs can be attributed to a higher prevalence of the general risk factors and also describe in more detail the risk factors that are unique to the situation of young gays, lesbians and bisexuals. Preventive measures must be directed at young people in their early teens and should include support to those with an awareness of same-sex attractions as well as information and programmes aimed at changing the attitudes and behaviour of the general adolescent population.

Suicide and sexual orientation: Arch Gen Psychiatry ; Predictors of adolescent suicide attempts: Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA , Bagley C, Tremblay P. Suicidal behaviors in homosexual and bisexual males. Garland AF, Zigler E.

Am Psychol ; Gay male and lesbian suicide. The relationship between suicide risk and sexual orientation: Am J Public Health ; Faulkner AH, Cranston K.

Correlates of same-sex sexual behavior in a random sample of Massachusetts high school students. Sexual orientation and risk of suicide attempts among a representative sample of youth. Arch Pediatr Adolesc Med ; Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people? The association between health risk behaviors and sexual orientation among a school-based sample of adolescents.

Hun innledet et forhold til sin sekretær Marilyn Barnett i , og når forholdet endte i drama og søksmål, ble Billie Jean King outet av Barnett. Når King på grunn av dette anerkjenner forholdet offentlig i blir hun den første kjente kvinnelige atleten som kommer ut som lesbisk. I wanted to tell the truth but my parents were homophobic and I was in the closet. As well as that, I had people tell me that if I talked about what I was going through, it would be the end of the women's tour. I couldn't get a closet deep enough.

It took me a long time to accept the idea [of being gay], until I first fell in love with a girl at 20 and recognized that I had to accept it. Catherine Ann "Cat" Cora født 3. Hun har utgitt to kokebøker. Hun har fire barn med sin kone Jennifer, som bar frem de tre første, hvorpå Cat selv fødte deres siste sønn bare tre måneder etter at Jennifer fødte nummer tre.

Familien bor i Santa Barbara, California. Cherry Jones født Vi kjenner henne blant annet fra Erin Brockovich og Amelia , men kanskje aller best som Allison Taylor i TV-serien 24 , en innsats hun mottok en Emmy for. Everybody likes to dump on the bisexuals We get no respect Halsey Bifil. Ashley Nicolette Frangipane født Hun begynte å skrive musikk da hun var 17 år.

Hun beskriver seg selv som "tri-bi": I'm biracial, bisexual, and bipolar Hannah Hart Lesbisk. Hannah Maud Hart født 2. Hun er spesielt kjent for Youtube-serien My Drunk Kitchen hvor hun hver uke lager mat mens hun er brisen. Kanalen hennes MyHarto har over millioner visninger, og mer enn 2.

Ingrid Nilsen født 2. Hun legger ut videoer hvor hun snakker om mote, livsstil og sminke, og har mer enn 3. Hun er i dag sammen med en annen Youtube-kjendis: Hannah Hart september It feels so good to say that. Jackie Warner født Hun har jobbet som modell, skuespiller og manusforfatter for Warner Brothers.

Warner er åpent lesbisk, og TV-showet fulgte hennes forhold til fire ulike kvinner. Etter at hennes siste forhold gikk i oppløsning uttalte hun at hun ikke lenger ville date jenter som var veldig mye yngre enn seg selv. I knew that I was gay at 14, because I had a relationship with a cheerleader Laura Jane Addams født 6. Hun mottok Nobels fredspris i , sammen med Murray Butler. Livet gjennom hadde hun nære forbindelser med flere kvinner, spesielt nevnes Mary Rozet Smith. Sammen eide de et sommerhus i Bar Harbor, Maine.

Når de var fra hverandre skrev de til hverandre minst en gang for dagen, og brevene bekrefter deres nære forhold: I miss you dreadfully and am yours 'til death Jenny Shimizu Lesbisk.

Jenny Lynn Shimizu født I januar beskriver hun et intimt forhold til Madonna , og hevdet hun fløy henne verden rundt for et ligg: I was her secret 'booty call' available any time of the day or night for secret sex sessions Hun hadde også et mangeårig romantisk forhold til Angelina Jolie , noe Jolie har bekreftet: I would probably have married Jenny if I hadn't married my [first] husband I møtte hun Michelle Harper på en fest, og de giftet seg i august Jessica Clark født Planen var at hun skulle kombinere studier og modellkarriere, og studerte jus og økonomi med mål om en karriere innen lov og rett.

Jessica Clark er åpent lesbisk, og giftet seg med Lacey Stone i Paret ble skilt i Let's just say I believe in healthy love. If I fall in love with a woman, that's awesome. If I fall in love with a man, that's awesome. As long as you fall in love. It's like organic food. Kate McKinnom Berthold født 6. Kim Stolz Åpent lesbisk. Kimberly Lynn Stolz født 8.

I utga hun boken Unfriending My Ex: Faren var aksjemegler hos Goldman Sachs og moren var tidligere supermodell for Givenchy og Ralph Lauren. Linda Perry Linda Perry født Linda Perry er åpent lesbisk. I annonserte hun at hun datet skuespiller Cybill Sheperd sin datter. I innledet hun et forhold til Sara Gilbert , og de giftet seg i mars De fikk en sønn sammen i februar Mary Lambert Åpent lesbisk.

Mary Danielle Lambert født 3. Lambert vokste opp i et kristent hjem, men familien ble utvist fra kirken de sognet til når hun var 6 år gammel, fordi moren hennes stod frem som lesbisk. For Lambert fortsatte likevel troen å være viktig, og hun ble siden evangelist og meldte seg inn i Mars Hill Church "It's all about Jesus, and Mars Hill Church exists to make disciples and plant churches in his name" mens hun gikk på high school.

Hun slet i mange år med å bli venner med både sin tro og sin seksualitet på én gang, før hun kom ut som lesbisk som åring. Hun konkluderte med at hennes seksualitet ikke var i konflikt med hennes tro, og at den homofobiske tolkning av det kristne budskap er direkte antitetisk stikk i strid med det egentlige budskap. Lambert er kjent for sterke tekster, hvor hun deler fra barndomstraumer, overgrep, kroppsfølelse, sin seksualitet, og sin opplevelse av å være bipolar. Mary Lambert bor i Seattle.

Meredith Ann Baxter født Hun er best kjent for sine roller i Family , Family Ties og som stemme i animasjonskomedien Dan Baxter har vært gift med menn fire ganger, og har fem barn. I innledet hun et forhold til Nancy Locke. De giftet seg i desember Hun har uttalt at hun ikke forstod at hun var lesbisk før hun gikk inn i sitt første forhold med en kvinne i Hun ga uttrykk for at hun endelig hadde slått seg til ro med sin legning, og endelig forstått alt som ikke stemte i sine feilede forhold med menn.

Rachel Maddow Åpent lesbisk. Rachel Anne Maddow født 1. Hun har doktorgrad i sammenlignende politikk fra selveste Oxford University. Maddow er det første åpent homofile nyhetsankeret som leder et prime-time nyhetsprogram i USA. Rachel Maddow bor på Manhattan sammen med kunstneren Susan Mikula. Paret møttes i , når Maddow hyret henne for å fikse hagen sin, og deres første date var på skytebanen under Ladies Day on the Range -eventen til National Rifle Assosiation.

Robin René Roberts født Hun jobbet tidligere som sportsanker i 15 år for ESPN. At this moment I am at peace and filled with joy and gratitude. I am grateful to God, my doctors and nurses for my restored good health I am grateful for my entire family, my long time girlfriend, Amber, and friends as we prepare to celebrate a glorious new year together. Familie, venner og kolleger hadde visst om hennes legning lenge, men dette var første gang hun ytret seg offentlig om sin seksualitet. Meldingen var likevel aller mest en refleksjon over helsetilstanden det siste året, da hun hadde vært svært syk og fått en livsnødvendig beinmargstransplantasjon.

Rosie O'Donnell Åpent Lesbisk. Roseann O'Donnell født Hun kom offentlig ut som lesbisk i Februar giftet hun seg med Kelli Carpenter, og paret har tre barn sammen. I kunne paret fortelle at Carpenter hadde flyttet ut i De slapp å gå gjennom en formell skilsmisse, da høyesterett i California plutselig fant det for godt å annullere alle partnerskap i august De var altså formelt gift bare noen måneder. Hun møter så Michelle Rounds samme år, og paret giftet seg i en privat seremoni i juni Samira Wiley Åpent lesbisk.

Samira Wiley født 15 april er en amerikansk modell og skuespiller, mest kjent for rollen som Poussey Washington i Netflix-serien Orange Is the New Black. Hun har siden september vært i et forhold med Lauren Morelli, som er manusforfatter for serien.

Sara Keirsten Quin Lesbisk. Tegan og Sara er eneggende tvillinger, og begge skriver låter og spiller gitar og keyboard. Sara er åtte minutter yngre enn Tegan. Begge søstrene er åpent lesbiske. Tegan Rain Quin Lesbisk. Tegan er åtte minutter eldre enn Sara. Sara Gilbert Sara Gilbert født De skiltes som venner i Sammen har de en sønn og en datter.

Etter bruddet finner hun sammen med singer-songwriter og frontfigur i 4 Non Blondes, Linda Perry , og paret giftet seg i Sammen fikk de en sønn i februar Sarah Catharine Paulson født Paulson begynte å date skuespiller Cherry Jones i De ga offentlig uttrykk for sin kjærlighet til hverandre i Paret gikk fra hverandre i Paulson har senere sagt at hun aldri har datet kvinner før hun møtte Cherry, og at "the situation is fluid for me". Sia Kate Isobelle Furler født Before I was actually successful I'd always said I've always dated boys and girls and anything in between.

I don't care what gender you are, it's about people. I didn't just recently open up, I just recently got famous! Hun har senere hatt jevn fortsatt suksess med sine utgivelser. Hun er også kjent for å ha skapt en del kontrovers i forhold til seksualitet og religion.

I et intervju med magasinet Curve i uttalte hun at: But I actually am a dyke. Senere trekker hun uttalelsen, sier det var en overdrivelse, og at hun ikke passer i en boks av noe slagt. Det sier at de fleste av hennes forhold har vært med menn, og at hun har vært i et forhold med tre kvinner. I mai konkluderer hun med at: I lean a bit more towards the hairy blokes Suze Orman Lesbisk. Susan Lynn Orman født 5. I februar stod hun frem som lesbisk, og i et intervju med Larry King i gav hun sin støtte til Barack Obama og Democratic Party , særskilt for deres holdninger til likekjønnet ekteskap.

Wanda Sykes født 7. Hun var gift med produsent Dave Hall fra til I november stod hun offentlig frem som lesbisk. Hun hadde en måned tidligere giftet seg med Alex Niedbalski, en fransk kvinne hun møtte i Sykes kom ikke ut til sine foreldre før hun var 40 år gammel, på grunn av deres konservative holdninger.

De takket nei til å delta i bryllupet, men har senere myknet opp og er nå stolte besteforeldre. No copyright infringement intended. We use embedding to ensure content is automatically removed if the source is found to be in violation of copyright laws. Logg inn Bli medlem.

Artikler Film Nyeste først Eldste først Alfabetisk. Hele sesonger av serier. Side 1 Side 2 Side 3 Alfabetisk. Lesbiske og bifile kjendiser Denne listen er full av flotte, stolte kvinner som er lesbiske eller bifile, og i tillegg ansikter vi kjenner fra film, serier og musikk - altså kjendiser. I am here today because I'm gay.

I genuinely love other women. I fell in love with her the first second I saw her. I think if you love and want to pleasure a woman, particularly if you are a woman yourself, then certainly you know how to do things a certain way. Åpent bifil, men liker damer best. It is imperative that people come out, in every walk of life. I think that the more gay parents raise good, strong, compassionate people, the better the world will be. Katherine Sian Moennig født 29 desember er en amerikansk skuespiller.

We get no respect. I'm biracial, bisexual, and bipolar. I miss you dreadfully and am yours 'til death. I was her secret 'booty call' available any time of the day or night for secret sex sessions. I only eat healthy food, and I only want healthy love. Linda Perry født Sara Gilbert født Har stått frem som lesbisk, trukket det tilbake, og konkludert med at hun er litt av begge deler.

. Likevel er det svært viktig å arbeide for å endre holdninger i den allmenne ungdomspopulasjonen. De ble gift i De fikk en sønn sammen i februar I'm not satisfied with that word. Sammen fikk de en sønn i februar Tracy Chapman født

Norske lesber bisex

Erotic massage studio escortdater

I norsk dagligtale brukes ofte ord som «homse» (homofil mann) og «lesbe» .. " The Dubious Assessment of Gay, Lesbian, and Bisexual Adolescents of Add. mar Tilsvarende europeiske og norske studier er ennå ikke avsluttet. Homofile, lesbiske og biseksuelle ungdommer hadde en forhøyet risiko for. Skeivopedia er ikke en komplett eller ferdig oversikt over norsk skeiv historie, men Berits selskapslokaler i Fortunen 4 ble brukt av Landsforeningen for lesbisk og . International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and.